آگوست 2, 2022
آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

چگونه برای استیکر های تلگرام خود لینک بسازیم؟

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

برای شما هم شاید اتفاق افتاده باشد که دوست دارید استیکر جدیدی را وارد تلگرام خود کنید خوب وقتی این مثله در فضای تلگرام باشد روش سختی نیس که در پایین مختصر توضیح میدهیم اما این روش در فضای خارج تلگرام فقط با حضور لینک استیکر انجام میشود و برای اینکه بتوانید لینک از استیکر بسازید رد این آموزش با ماهمراه باشید.

 

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

   آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

به دو صورت برای اد کردن استیکر راه وجود دارد:

روش اول : شما میتوانید روی استیکر ارسالی برای شما در هرجای تلگرام ، بر روی استیکر کلیک(تاچ) کنید و گزینه Add Sticker را انتخاب کنید تا به لیست استیکرهای شما اضافه شود.

روش دوم :با استفاده از لینک هست برای ساخت لینک برای استیکری که دانلود کرده اید مراحل زیر را دنبال کنید

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

تلگرام خود را باز کنید منو را انتخاب کنید و از بین گزینه ها ، گزینه Settings را انتخاب کنید سپس گزینه  Stickers را پیدا کنید و وارد آن بشوید.

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

لیست استیکرهای شما در این قسمت نمایش داده میشود برای ساخت لینک بر روی نوار سه نقطه جلو استیکر مورد نظر خود کلیک (تاچ) کنید از بین گزینه ها Share را انتخاب کنید سپس یکی از موارد نمایش داده شده را انتخاب کنید.

آموزش تصویری ساخت لینک برای استیکر های تلگرام

برای مثال میتوانید تلگرام را انتخاب کنید و وارد آن بشوید و فردی یا گروهی را برای ارسال لینک استیکر انتخاب کنید و لینک به آن فرد یا گروه ارسال شود.