می 21, 2022
آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

یکی از محبوب ترین استراتزی های حمله در تاون حال 8 در بازی کلش اف کلنز ترکیب سه نیرو گولم، ویزارد و پکا می باشد که در اکثر موارد سه ستاره را دریافت می کنید. در این آموزش به شما نحوه اتک با گولم ویز پکا را آموزش می دهیم.

برای اتک زدن به شیوه گولم ویز پکا در تاون هال هشت در بازی کلش اف کلنز باید کمپ خود را با این ترکیب فول کنید:

  1. سه تا گولم (۳*۳۰ تا که میشه ۹۰ تا)
  2. یک پکا (۲۵ تا)
  3. هشت تا والبرکر (۸*۲ تا که میشه ۱۶ تا)
  4. هفده تا ویزارد (۱۷*۴ تا که میشه ۷۸ تا)
  5. یک ارچر
  6. دو تا اسپل هیل + یک اسپل ریج + یک اسپل پویزن

نکته مهم :

1.در این اتک نیازی به خالی کردن کلن کسل نیست.

2.در کلن کسل با خود پکا ببرید.

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

 

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

قدم اول: گولم ها رو با فاصله خالی کنید و توجه کنید که فاصله گولم ها نه زیاد باشد نه خیلی کم.

 

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

قدم دوم: حالا با چند تا ویزارد ساختمان های پشت گولم ها رو تخریب کنید و توجه داشته باشید تمام ویزارد ها را خالی نکنید.

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

قدم سوم: اکنون پشت هر گولم، دوتا والبرکر خالی کنید تا راه گولم ها باز شود. دو والبرکر اضافه کنید.این دو برای این است که اگر والبرکر ها از بین رفتند و دیوار ، جلو گولم از بین نرفت، از این دوتا والبرکر استفاده کنید.

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

قدم چهارم: اکنون ویزارد هارو پشت گالم ها خالی کنید دقت کنید بطوری که ویزارد ها به درون بیس حریف نفوذ کنند.

آموزش تصویری اتک GoWiPe (گولم ویز پکا) برای تون هال هشت

قدم پنجم: حالا بربرین کینگ و پکا رو پیاده کنید. رفتن کینگ و پکا به داخل بیس میتواند خیلی موثرتر باشد تا اینکه دور مپ بچرخند.

زمان استفاده از اسپل ها :

اسپل هیل: این اسپل را زمانی استفاده کنید که خون گروهی از ویزارد ها بسیار کم (به حد قرمز ) شده است.

توجه کنید که اسپل هیل رو به هیچ وجه برای گولم ها نندازید چون گولم وقتی از بین میرود به دو گولم دیگر تشکیل میشود و همین دو گولم تا مدت زیادی زنده بمانند. دلیل استفاده از گولم، این هست که به عنوان سپر استفاده بشه و افزایش سطح سلامت این نیرو ، فایده ای ندارد.

اسپل ریج: این اسپل را میتوان در سه زمان مشخص استفاده کرد که به شرح زیر است:

  1. وقتی نیرو های شما در حال کشتن سرباز های کلن کستل حریف است.
  2. وقتی که ساختمان های دفاعی در یک قسمت زیاد است .
  3. وسط مپ که در برد بیشتر ساختمان های دفاعی است از جمله مرتار ها.

اسپل پویزن: این اسپل رو وقتی که نیرو های کلن کسل حریف خارج شدن میتوانید استفاده کنید و این اسپل رو بر روی آنها ها بندازید.