آگوست 8, 2022
دعوت به گروه تلگرام با استفاده از ای دی id

آموزش تصویری دعوت به گروه تلگرام با استفاده از ای دی id

چگونه میتوان با ای دی به  گروه دعوت کرد در تلگرام Telegram؟

آموزش تصویری دعوت به گروه تلگرام با استفاده از ایدی id

طبیعطا برای دعوت کردن فردی با داشتن شماره آن شخص به گروه شما به هیچ مشکلی برنمیخورید زیرا وارد قسمت اضافه کردن های کاربران شده و از بین مخاطبین خود آنرا انتخاب میکنید اما اگر فردی که فقط از آن ایدی دارید را میتوانید به گروهی دعوت کنید؟پاسخ بله است و اما چگونه آن در این اموزش به شکل تصویری در اختیار شماست.

آموزش تصویری دعوت با استفاده از ایدی به گروه تلگرامآموزش تصویری دعوت با استفاده از ایدی به گروه تلگرام

آموزش تصویری دعوت با استفاده از ایدی به گروه تلگرام

ابتدا وارد تلگرام خود بشوید و وارد گروهی یا حساب شخصی یکی از دوستانتان بشوید و در آنجا این کلمات را تایپ کنید:

https://telegram.me/jalebs?startgroup=new

در متن نوشته شده بجای کلمه jalebs ایدی فرد مورد نظر را وارد کرده و آن را ارسال کنید بعد از چند ثانیه پیامی همانند بالا ظهور میکند که عکس پروفایل شخص را هم نشان میدهد.

بر روی لینک کلیک (تاچ) کنید با اینکار شما به صفحه ای منتقل میشوید.

آموزش تصویری دعوت با استفاده از ایدی به گروه تلگرام

در این صفحه که باز شده شما هرتعداد گروه که داشته باشید را میبینید و کافیست انتخاب کنید فرد مورد نظر شما وارد کدام گروه بشود.